Wednesday, October 27, 2021
Home `இந்தியப் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் சிறப்பாகவும் சீராகவும் உள்ளன!’ – RBI சர்வே கூறுவது என்ன? `இந்தியப் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் சிறப்பாகவும் சீராகவும் உள்ளன!' - RBI சர்வே கூறுவது

`இந்தியப் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் சிறப்பாகவும் சீராகவும் உள்ளன!’ – RBI சர்வே கூறுவது

`இந்தியப் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் சிறப்பாகவும் சீராகவும் உள்ளன!' - RBI சர்வே கூறுவது என்ன?