Monday, October 18, 2021
Home `கிராமத்தின் தேவைகளை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவேன்!’ – பஞ்சாயத்து தலைவரான 22 வயது ஸாருகலா `கிராமத்தின் தேவைகளை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவேன்!’ - பஞ்சாயத்து தலைவரான 22 வயது ஸாருகலா

`கிராமத்தின் தேவைகளை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவேன்!’ – பஞ்சாயத்து தலைவரான 22 வயது ஸாருகலா

`கிராமத்தின் தேவைகளை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவேன்!’ - பஞ்சாயத்து தலைவரான 22 வயது ஸாருகலா