Wednesday, October 27, 2021
Home கையிருப்பில் நிலக்கரி இருப்பதால் மின் தட்டுப்பாடு வராது – மின்சாரத்துறை அமைச்சர் கையிருப்பில் நிலக்கரி இருப்பதால் மின் தட்டுப்பாடு வராது - மின்சாரத்துறை அமைச்சர்

கையிருப்பில் நிலக்கரி இருப்பதால் மின் தட்டுப்பாடு வராது – மின்சாரத்துறை அமைச்சர்

கையிருப்பில் நிலக்கரி இருப்பதால் மின் தட்டுப்பாடு வராது - மின்சாரத்துறை அமைச்சர்